VIOS Contract Onderhoud is een zeer ervaren partner in onderhoud, renovatie en herontwikkelingsprojecten. Gericht op een langdurige samenwerking bieden wij de opdrachtgever het in beheer nemen van het totale onderhoud van een portefeuille of gebouwencomplex. Met een aparte service desk en een VIOS VCO-vestiging on site zijn we altijd dichtbij en 24/7 beschikbaar bij calamiteiten.

Certificering


Alle genoemde certificaten zijn verkregen na een onderzoek door een onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instelling en worden jaarlijks getoetst.

 ISO

VIOS Bouwgroep BV is gecertificeerd conform ISO9001. Wij bewaken met ondersteuning van ons kwaliteitszorgsysteem de kwaliteit van het bouwproces. Daarmee zorgen wij voor een goede productkwaliteit, opgeleverd volgens de gestelde eisen en wensen.

ISO-NEN certificaat

 VCA

Het veiligheidszorgsysteem van VIOS Bouwgroep BV is gecertificeerd conform VCA**. Dit is onder andere terug te vinden in zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers en anderen, die zich op en rond onze bouwplaatsen bevinden.

VCA** certificaat

 FSC

Naast zorg voor de arbeidsomstandigheden wordt ook aandacht besteed aan de duurzaamheid van het bouwproces. Het behalen van het FSC®-certificaat (CU-COC-817206) is één van de stappen, die hierin ondernomen is. FSC® is een internationale organisatie, die verantwoord bosbeheer stimuleert. Zij stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk voor de bossen en de daarop volgende handelsketen. Hiermee kunnen wij garanderen, dat FSC®-gecertificeerde producten toegepast worden op de plaatsen, waar dit afgesproken is.

FSC certificaat

 ERB

Restauratie behoudt ons culturele erfgoed. Aannemersbedrijf Scheurer, onderdeel van VIOS Bouwgroep BV, is een Erkend Restauratie Bedrijf en daarmee in het bezit van het ERB-certificaat van de Vakgroep Restauratie. Wij tonen daarmee aan, dat een restauratie vakkundig uitgevoerd wordt met respect voor de historie van een gebouw.

ERB certificaat

 Erkend Leerbedrijf

VIOS Bouwgroep BV zet zich bijzonder in voor de scholing en opleiding van haar personeel. Om vergrijzing van de bouwsector tegen te gaan besteden wij daarnaast aandacht aan de opleiding van leerling timmerlieden, individueel of via leerlingbouwplaatsen. VIOS Bouwgroep BV is een Erkend Leerbedrijf. In 2010 zijn wij zelfs verkozen tot Leerbedrijf van het Jaar in de Regio Utrecht. Deze titel wordt om het jaar toegekend.

Vakgroep Restauratie Beste Leerbedrijf 2012-2013  Fundeon Leerbedrijf certificaat

Scheurer „Beste Leerbedrijf Restauratie“  „Leerbedrijf van het jaar“ regio Utrecht

vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer