VIOS Contract Onderhoud is een zeer ervaren partner in onderhoud, renovatie en herontwikkelingsprojecten. Gericht op een langdurige samenwerking bieden wij de opdrachtgever het in beheer nemen van het totale onderhoud van een portefeuille of gebouwencomplex. Met een aparte service desk en een VIOS VCO-vestiging on site zijn we altijd dichtbij en 24/7 beschikbaar bij calamiteiten.

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

Het begin

VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) werd in 1934 opgericht door Willem Verkaik, de grootvader van de huidige directeur. De officiële oprichtingsdatum is niet bekend omdat er van de eerste jaren van het bedrijf weinig archiefmateriaal is overgebleven. De geboortedag van de oprichter, 10 september, wordt nu als startdatum gehanteerd.

Willem Verkaik, afkomstig uit Polsbroek, was oorspronkelijk rietdekker. Als jongen van veertien zag hij dat de boeren in de omgeving steeds vaker pannendaken lieten leggen. Om bij die ontwikkeling aan te sluiten, zocht hij een baas waar hij kon leren metselen. Toen hij in de crisisjaren die betrekking verloor begon hij met een compagnon een eigen bedrijf met de naam VIOS.  Ze verzorgden kleine opdrachten voor huiseigenaren en boeren: tuinmuurtjes en garages metselen, kleine verbouwingen en reparaties uitvoeren. Met dit zelfstandig ondernemerschap kon Willem het beste de economische mogelijkheden van die periode benutten.

Naoorlogse expansie

In de loop der tijd kwamen er nog enkele mensen bij, maar het bedrijf bleef bescheiden van omvang tot het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. De naoorlogse wederopbouw bood VIOS toen een kans om de koers te verleggen en daardoor te groeien. VIOS stapte in de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Deze ontwikkeling maakte het nodig een nieuwe ruimte te zoeken en begin jaren zestig betrok VIOS daarom een loods aan de Biltse Grift in Utrecht. Het personeelsbestand groeide tot rond de veertig mensen en het werkterrein werd uitgebreid tot heel Midden-Nederland. Naast de nieuwbouw bleven onderhoud en renovatie belangrijke activiteiten. Willem Verkaik vond het belangrijk om als bedrijf zuinig te zijn op deze verschillende werkvelden. Zowel de grote projecten als het kleine onderhoudswerk dragen bij aan de continuïteit en dus het succes van de onderneming.Grote projecten sluiten immers zelden naadloos op elkaar aan, en met onderhoudswerk was het mogelijk mensen in de tijd tussen grote opdrachten aan het werk te houden.

Een bedrijf van deze omvang kon niet op dezelfde manier georganiseerd en geleid worden als het kleine metselbedrijf waarmee Willem Verkaik begonnen was. Handgeschreven offertes en bestellingen achter op een sigarendoos voldoen niet bij nieuwbouwprojecten. Bij de organisatie van grotere opdrachten komt meer kijken dan bij een kleine verbouwing. Het was Willem’s zoon Aart die met zijn zakelijke instelling en organisatorisch vermogen VIOS aan de nieuwe tijd zou aanpassen. Hij gaf in 1961 de zekerheid van een aanstelling als onderofficier bij de genie op en wijdde zich aan VIOS, omdat hij de kansen zag die er waren als het bedrijf meer gestructureerd zou werken.

Nieuwe kansen

Rond 1973 verhuisde VIOS naar een pand aan de Bekkerstraat in Utrecht. Het kantoor, dat tot dan in de woning van de directeur gevestigd was, kreeg nu ook onderdak in het bedrijfspand. Door de ligging van het bedrijf, midden in een woonwijk, deed zich een nieuwe commerciële kans voor. Er was namelijk veel aanloop van buurtbewoners die klein bouwmateriaal wilden kopen - een doos spijkers, wat timmerhout, sanitair materiaal. De directie reageerde daarop door in het magazijn een kleine verkoopafdeling te openen, waar de consument ook op zaterdag terecht kon.

De groei zette verder door. Met het aflopen van de naoorlogse bouwimpuls in de woningsector was het opnieuw zaak het werkterrein te verbreden en VIOS verwierf nu ook opdrachten in de utiliteitsbouw. Begin jaren ’70 ontstond een groeiende behoefte aan het verbeteren van de bestaande voorraad sociale huurwoningen in de steden. Ook al in die jaren werkte VIOS nauw samen met - en in opdracht van de Gemeente Utrecht en in het bijzonder met het Gemeentelijk Woningbedrijf. Het eerste Utrechtse renovatieproject De Vaarse Buurt werd in opdracht van de Gemeente Utrecht door VIOS uitgevoerd. Tot op de dag van vandaag is renovatie de belangrijkste bouwactiviteit van VIOS. Het werd weer tijd voor een verhuizing, nu naar een nieuwbouwpand aan de Californiëdreef.

Professionalisering

Kenmerkend voor Aart Verkaik was zijn sociale, mensgerichte maar ook degelijke en zakelijke benadering. Bij de acquisitie stond zijn relatienetwerk centraal. Om een meer zakelijke commerciële benadering gestalte te geven werd Gerard Smelt aangetrokken, die van 1986 tot 2003 directeur was. Onder het motto ‘Van huisaannemer naar marktaannemer’ werd de organisatie meer marktgericht.

In 1997 werd Johan Rijsdijk aangetrokken als directeur bedrijsvoering. Tot zijn vroegpensioen in 2009 heeft hij zich ingespannen voor verdere professionalisering, certificering en opleiding, en automatisering. 

In 1999 kwam Aart Verkaik jr. aan boord. Hij zet vanaf 2004 als directeur de familietraditie voort. In 2001 deed zich de gelegenheid voor het Amsterdamse bouwbedrijf Scheurer over te nemen. VIOS had al in 1993 een kleine vestiging met opslagruimte en kantoor geopend aan de Asterweg, van waaruit allerlei opdrachten in de regio Amsterdam werden uitgevoerd, en was in 2000 verhuisd naar een bedrijfspand aan de Bolstoen. De directie zag veel mogelijkheden in de markt maar het bleek lastig om autonoom te groeien, met name door gebrek aan personeel. Het profiel van Scheurer, specialist in binnenstedelijke nieuwbouw en restauraties, sloot perfect aan bij wat VIOS zocht. Door de aankoop van Scheurer bv kan VIOS nu heel Midden-Nederland nog beter bedienen. In januari 2002 werd VIOS omgezet in een bouwgroep met vier werkmaatschappijen. Bedoeld om sneller en efficiënter te kunnen opereren en om maximaal de mogelijkheden van het bedrijf te laten aansluiten op kansen in de markt.

In het begin van 2010 zijn bouwbedrijf Elberse uit Houten en bouwbedrijf Scheerder uit Arnhem onderdeel geworden van de VIOS Bouwgroep. Beide bedrijven met lokaal een uitstekende reputatie. Zij dragen inmiddels nadrukkelijk bij aan de worteling van VIOS in haar werkgebieden. In 2012 is Vios Contract Onderhoud (VCO) opgericht. Zij voert dagelijks (24 uur / 7 dagen per week) het meerjaren en dagelijks onderhoud uit voor de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht.

Naar de toekomst kijkend is het voortbouwen aan een onderneming waarbij de thema’s People, Planet en Profit centraal staan.

Deze thema’s hebben wij vertaald naar VIOS Dimensies. Waarden waarlangs wij onze manier van samenwerken willen invullen. Zie de VIOS Dimensies voor een uitgebreide toelichting.

Bekijk hier PDF

vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer