VIOS Contract Onderhoud is een zeer ervaren partner in onderhoud, renovatie en herontwikkelingsprojecten. Gericht op een langdurige samenwerking bieden wij de opdrachtgever het in beheer nemen van het totale onderhoud van een portefeuille of gebouwencomplex. Met een aparte service desk en een VIOS VCO-vestiging on site zijn we altijd dichtbij en 24/7 beschikbaar bij calamiteiten.

VIOS Dimensies

VIOS Dimensies

VIOS DIMENSIES

Onze werkwijze verloopt langs een aantal dimensies. People, Profit and Planet. Wij vertalen dit als Mensen, Waarde en Duurzaamheid.

 

Mensen: In onze benadering staat de dimensie mens centraal. In ons werk vormt de mens dan ook het uitgangspunt. Als huurder, koper, bewoners of buurman en bewoner van de wijk maar ook als collega, opdrachtgever en leveranciers of onderaannemer. Onze benadering vindt zijn basis in de gedachte dat je wordt behandeld zoals je zelf anderen behandeld. Onze manier van communiceren is open en persoonlijk. We werken transparant. We bieden service. Mensen zijn bij ons in goede handen. Verschillende meningen en visies leiden tot meerwaarde. We bouwen samen.

Mensen zijn het meest waardevolle middel van ons bedrijf. We werken actief aan het ontwikkelen van persoonlijkheden, kennis en vaardigheden. Dit doen we door opleidingen aan te bieden en te organiseren. We leveren een actieve bijdrage aan het onderwijs in de bouwnijverheid.

Wij zijn een onlosmakelijk onderdeel van de maatschappij. Ons personeel is daarom een afspiegeling van de maatschappij. Daarnaast dragen wij actief bij aan sociaalmaatschappelijke instellingen.

 

Waarde: Samen bouwen is samen waarde creëren. We werken aan de continuïteit van de onderneming. Voor haar aandeelhouders en haar medewerkers. We creëren waarde door te investeren in onze medewerkers. Op persoonlijk en professioneel vlak. Voor onze opdrachtgevers zijn we een loyale partner, we ontzorgen en realiseren met onze partners goede projecten waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. We werken continu aan het verbeteren van onze manier van (samen) werken en de middelen die we inzetten. Onze ervaringen delen wij.

 

Duurzaamheid: De zorg voor ons planeet en daarmee de zorg voor de kwaliteit van leven voor onszelf en generaties na ons, begint bij onszelf. 

Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten vormt duurzaamheid in al haar facetten een belangrijk onderdeel. Het beperken van afval, efficiënt energieverbruik, hergebruik van materialen, het minimaliseren van transporten, het toepassen van FSC producten en het terugbrengen van CO2 uitstoot zijn zaken die op projectniveau en bedrijfsniveau concrete invulling krijgen.

We verduurzamen onze gebouwen, ons wagenpark en onze manier van werken. Die ambitie en kennis zetten wij ook in voor het verduurzamen van de projecten waaraan wij werken. 

 

VISIE

 

VIOS Bouwgroep op de middenlange termijn

VIOS wil in en om haar vestigingsplaatsen voor professionele organisaties vastgoed beheren, onderhouden, renoveren, restaureren en nieuwbouw realiseren. Dit doen wij niet alleen door kwalitatief goede gebouwen te realiseren. Wij vervullen tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfasen van projecten een belangrijke rol voor onze opdrachtgevers. We ontzorgen, we werken integraal en organiseren het totale proces. Van schetsontwerp tot en met beheer. Van kosten tot en met duurzaamheid. Van sociale begeleiding tot en met vergunningen. Met verstand van zaken en met de oren en ogen open voor de belangen en wensen van alle betrokkenen. Wij zijn voor onze opdrachtgevers het  betrouwbare aanspreekpunt voor de totale keten die zorgt draagt voor de tevredenheid van de stakeholders en daarmee voor het project. Wij werken professioneel, open en persoonlijk.

 

Integraal en toegevoegde waarde

VIOS wil projecten integraal aanpakken. Ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer worden door ons voortvarend en met kwaliteit ter hand genomen. De wens van de klant staat centraal. Door onze proactieve houding bieden wij toegevoegde waarde. Wij zijn oplossingsgericht en nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en bijbehorende risico’s. Wij zijn professioneel, open en persoonlijk. Samen bouwen we aan Beter.

 

VIOS Dimensies

vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer